Cho em gái ở nhờ khi bỏ nhà đi

Gạ địt em gái bỏ nhà đi khi giận gia đình lúc nữa đêm

Cho em gái ở nhờ khi bỏ nhà đi

Cho em gái ở nhờ khi bỏ nhà đi